Topics: No Do

Windows Phone 7 ภาษาไทยอาจจะมาเดือนเมษายนนี้?

Windows Phone 7 ภาษาไทยอาจจะมาเดือนเมษายนนี้?

ตัวอัพเดทของ Windows Phone 7 ในรหัส No Do จะเป็นการอัพเดทครั้งเเรกของ WIndows Phone 7 ฟีเจอร์ใหญ่ๆที่เพิ่มเข้ามาคือการ Copy เเละ Paste เเละการเปลี่ยนเเปลงภายในอีกหลายอย่าง อย่างไรก็ตามยังไม่มีภาษาไทยเข้ามาในการอัพเดทชุดนั้น เเต่ก็มีข่าววงในจากบล็อกเกอร์ที่ใกล้ชิดกับ Microsoft ว่าตัวภาษาไทยของ Windows Phone 7 นั่นกำลังถูกทดสอบอยู่ภายในเพื่อตรวจหาบั๊กก่อนที่จะปล่อยตัวจริงออกมา...