navigation

Google Maps เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่สำหรับนำทางจักรยาน

ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ดูเหมือนความต้องการด้านระบบการนำทางบนจักรยานจะเป็นที่ต้องการใช้งานมากยิ่งขึ้นถึงกว่า 69 เปอร์เซ็นต์ และ Google Maps ก็รับรู้ถึงตัวเลขนี้ดี จึงได้เตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Maps ที่เกี่ยวกับการใช้งานบนจักรยานตามเมืองใหญ่ ๆ [อ่านต่อ]