Topics: MSM7x30

มาตรฐานใหม่มือถือ WP7 : CPU 800 MHz, Adreno 205, Gyroscope

มาตรฐานใหม่มือถือ WP7 : CPU 800 MHz, Adreno 205, Gyroscope

Microsoft เจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7 ได้ออกมาตรฐานของโทรศัพท์มือถือ Windows Phone มาเพิ่มอีกหนึ่งแบบ โดยจะสนับสนุนการใช้ CPU ความเร็วต่ำกว่า 1 GHz, หน่วยประมวลผลกราฟิกที่แรงขึ้น และยังมี Gyroscope ติดตั้งมาให้พร้อมเสร็จสรรพ โดย System-on-Chip (SoC) ซึ่งเป็นการเรียกรวมกันของชิป CPU และชิป GPU ที่จะนำมาใช้ในมาตรฐานนี้ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสามารถเลือกที่จะใช้ชิปตระกูล...