Topics: Motorola Droid X

จริงหรือ??? สมาร์ทโฟนจอขนาด 4 นิ้วเป็นต้นไปกำลังเป็นที่นิยม

จริงหรือ??? สมาร์ทโฟนจอขนาด 4 นิ้วเป็นต้นไปกำลังเป็นที่นิยม

ผลการสำรวจของ NPD Group ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดในสหรัฐอเมริกาสำรวจพบว่าผู้ซื้อมีเเนวโน้มที่จะซื้อสมาร์ทโฟนหน้าจอขนาดใหญ่เพื่อเเลกกับการมองที่ชัดเจนขึ้น ส่วนเเบ่งตลาดของ iPhone เเละสมาร์ทโฟนอื่นๆที่มีหน้าจอขนาด 3.5 ไปถึง 3.9 นิ้วมีการเติบโตน้อยมากคือ 2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่จอขนาด 4 นิ้วขึ้นไปกลับมีการเติบโตที่มากกว่าถึง...