Mobile Inter

รวมราคาและโปรโมชันจาก Operator ในงาน Thailand International Mobile Show 2012

นอกจากแบรนด์ของมือถือและแท็บเล็ตจะมาจัดบูธเองแล้ว ส่วนของผู้ให้บริการเครือข่าย (Operator) ก็มาเปิดบูธในงาน Thailand International Mobile Show 2012 [อ่านต่อ]