MIJIA

Xiaomi เปิดระดมทุนเตารีดไอน้ำ MIJIA Handheld Ironing Machine ในราคาไม่ถึง 500 บาท

Xiaomi เปิดตัวเตารีดไอน้ำรุ่นใหม่ MIJIA Handheld Ironing Machine ในรูปแบบการระดมทุนผ่าน Xiaomi Mall / Xiaomi Home โดยจะเปิดให้ซื้อได้ในราคาเพียง 99 หยวน หรือประมาณ 450 บาท [อ่านต่อ]