Topics: Microsoft Lumia 1335

หลุดโฆษณาต้องสงสัยในอินโดนีเซีย คาดจะเป็น Lumia 1330 เตรียมพบกันเร็วๆนี้

จริงๆข่าวลือของ Microsoft Lumia 1330 นั้นมีออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.