Microsoft Lumia 1335

หลุดโฆษณาต้องสงสัยในอินโดนีเซีย คาดจะเป็น Lumia 1330 เตรียมพบกันเร็วๆนี้

จริงๆข่าวลือของ Microsoft Lumia 1330 นั้นมีออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว แต่จนถึงบัดนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกจนกระทั่ง Microsoft ในอินโดนีเซียได้ปล่อยภาพ สมาร์ทโฟนต้องสงสัยออกมา ซึ่งไม่ได้ระบุเหมือนกันว่าเป็นรุ่นอะไร แต่จากรูปร่างแล้ว ประกอบกับกระแสข่าวลือ ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น Lumia 1330 ที่ว่า [อ่านต่อ]