Topics: Masayoshi Son

Softbank ใจถึง ให้เด็กกำพร้าโทรฟรี และพร้อมเปลี่ยนเครื่องให้ ถ้าใครเครื่องเก่าหาย (ในญี่ปุ่นนะ)

Softbank ใจถึง ให้เด็กกำพร้าโทรฟรี และพร้อมเปลี่ยนเครื่องให้ ถ้าใครเครื่องเก่าหาย (ในญี่ปุ่นนะ)

หลังจากเกิดเหตุวิกฤติการณ์ธรรมชาติในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะทั้งแผ่นดินไหว ซึนามิ น้ำท่วม กัมมันตภาพรังสี ล้วนก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นมากมาย ประเด็นสำคัญคือทำให้มีจำนวนของเด็กกำพร้ามากขึ้นอีกด้วย ล่าสุด คุณ Masayoshi Son ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO และเป็นผู้ก่อตั้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ...