Topics: Mali-400

Samsung Galaxy S II ส่งวีดีโอโฆษณามาใหม่ คราวนี้เน้นไปที่ Dual-Core 1.2 GHz และ HSPA+

หลังจากที่ทาง Samsung ได้ทยอยปล่อยวีดีโอโฆษณาของ?Samsung Galaxy S II ออกมาเรื่อยๆ เพิ่มเรียกน้ำย่อยกันไป

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.