Topics: M8 Prime

รูปเรนเดอร์แรก HTC M8 Prime มาแล้ว ยังมากับกล้องคู่เช่นเดิม

BY Sylenth on 21/05/14     Tags: HTC, M8 Prime

จากที่มีรายละเอียดสเปคของ HTC M8 Prime ออกมาเมื่อวานนี้ คราวนี้ก็เป็นรูปเรนเดอร์ของ HTC M8 Prime

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.