Topics: LTE-U

[Special] LTE-A LTE-U LAA LWA เทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร ไปหาคำตอบกัน!!

[Special] LTE-A LTE-U LAA LWA เทคโนโลยีเหล่านี้คืออะไร ไปหาคำตอบกัน!!

ในปัจจุบัน”เน็ตมือถือ” ที่เราเรียกกันติดปากก็ได้พัฒนาไปถึง Generation ที่ 4 หรือ 4G LTE แล้ว ทำให้ความเร็วและความเสถียรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้จำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นมาเช่น LTE-A, LTE-U และอีกมากมายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับ โดยวันนี้ผมจะพยายามนำเสนอให้เข้าใจง่ายที่สุดเหมือนเดิมนะครับ   LTE-A LTE-A...