Topics: Lotus Glass

Corning เปิดตัวกระจกรุ่นใหม่ Lotus Glass บางเบา กินไฟน้อย ให้ภาพสวยงาม

Corning เปิดตัวกระจกรุ่นใหม่ Lotus Glass บางเบา กินไฟน้อย ให้ภาพสวยงาม

สมัยนี้หลายคนคงรู้จักกับกระจกกันรอยชื่อดังอย่าง Gorilla Glass ที่มักใช้กับสมาร์ทโฟนไฮเอนด์หลายต่อหลายรุ่น ล่าสุด Corning ผู้ผลิตกระจก Gorilla Glass ได้เปิดตัวกระจกรุ่นใหม่ในชื่อ Lotus Glass ที่ฉีกแนวไปจากรุ่นเก่าที่เน้นความทนทาน เป็นคุณภาพของการแสดงผลแทน Corning บอกว่า Lotus Glass สามารถใช้ร่วมกับการผลิตจอที่ใช้พลังงานต่ำอย่างจอภาพ...