LAVA Iris 700

กสทช. ลงดาบ สั่งห้ามนำเข้าและจำหน่ายมือถือ LAVA บางรุ่น เนื่องจากมีปัญหาเครื่องระเบิด!!

กสทช. สั่งห้ามนำเข้า-ขายในไทย! สำนักงาน กสทช. แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์ LAVA รุ่น iris 600 ,iris 700 และรุ่น iris 708 ขึ้นเครื่อง พร้อมสั่งให้ระงับการนำเข้าและจำหน่าย เนื่องจากมีความเสี่ยงในขณะชาร์จแบตเตอรี่และพกพา [อ่านต่อ]