Topics: Lava A71

Lava ออกสมาร์ทโฟนระดับล่างรุ่นใหม่ชื่อว่า Lava A71 รองรับการเชื่อมต่อ 4G

Lava ออกสมาร์ทโฟนระดับล่างรุ่นใหม่ชื่อว่า Lava A71 รองรับการเชื่อมต่อ 4G

Lava ออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ชื่อว่า Lava A71 ซึ่งมีราคา 85 USD หรือประมาณ 3,000 บาท มีหน้าจอขนาด 5 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ 4G พร้อมแฟลชกล้องหน้าในประเทศอินเดีย นอกจากราคา 85 USD  ขนาดหน้าจอ 5 นิ้ว และสามารถในการรองรับ 4G แล้ว Lava A71 4G จะขับเคลื่อนด้วย CPU Quad-core 1.5 GHz Ram 1 GB หน่วยความจำภายใน 8 GB สามารถเพิ่ม microSD Card ได้ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ...