Topics: Kyocera

กันน้ำยังไม่พอ?? โฆษณา Digno Rafre มือถือกันสบู่เครื่องแรกของโลกจาก Kyocera!!

  ข้อดีของการมีมือถือกันน้ำนั่นคือเราไม่ต้องกังวลว่าหากเกิดฝนตกลงมาในขณะที่เรานั้นอยู่กลางแจ้ง

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.