Topics: KTBGS

กรุงไทยธุรกิจบริการ ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Mobile Device Management Solution บนแอนดรอยด์โฟน

กรุงไทยธุรกิจบริการ ยกระดับคุณภาพการทำงานด้วย Mobile Device Management Solution บนแอนดรอยด์โฟน

กรุงเทพฯ 4 ตุลาคม 2554: บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือ KTBGS หนึ่งบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน (Cash In Transit) แก่สถาบันการเงินชั้นนำ เดินหน้ายกระดับคุณภาพการให้บริการ และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบ Mobile Device Management Solution หรือ MDM โครงการที่นำโมบายดีไวซ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของเอชทีซี...