Topics: Kingmax

ถูกไปไหน ผู้ผลิตจีนออกแท็บเล็ต 3G ใช้ Windows 8 ในราคาแค่สามพันบาท

ถูกไปไหน ผู้ผลิตจีนออกแท็บเล็ต 3G ใช้ Windows 8 ในราคาแค่สามพันบาท

จากที่ Microsoft ได้เปลี่ยนนโยบายที่สามารถให้ผู้ผลิตสามารถนำ Windows ไปใช้งานได้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอต่ำกว่า 9 นิ้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มเห็นผู้ผลิตเริ่มนำ Windows ไปใช้บนอุปกรณ์ของตัวเองมากขึ้น ในตอนนี้ก็เริ่มมีแท็บเล็ต Windows จากจีนออกมาให้เห็นกันแล้วครับ แท็บเล็ตที่ว่านี้คือ Kingsing...