Topics: K3V3

Huawei พัฒนาซีพียู 8 คอร์ของตนเองเช่นกันในชื่อ K3V3

Huawei พัฒนาซีพียู 8 คอร์ของตนเองเช่นกันในชื่อ K3V3

ถึงแม้ว่า Qualcomm จะเคยบอกว่าแอพลิเคชันในปัจจุบันนี่ไม่ได้ถูกปรับแต่งมาสำหรับซีพียู 8 คอร์ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะออกซีพียูที่มีจำนวนคอร์มากขนาดนั้นออกมา แต่นอกจาก MediaTek ที่มีแผนจะออกซีพียูแบบ 8 คอร์แท้รายแรกแล้ว (ไม่ใช่ 4+4 ARM big.LITTLE เหมือนบน Exynos 5 Quad) ในตอนนี้ Huawei เองก็กำลังที่จะพัฒนาซีพียูแบบ 8 คอร์อีกรายเช่นเดียวกัน สำหรับของ...