Topics: Juniper

รายงานเผย มัลแวร์บน Android พุ่งสูงถึง 400% ในช่วงรอบครึ่งปี

รายงานเผย มัลแวร์บน Android พุ่งสูงถึง 400% ในช่วงรอบครึ่งปี

รายงานที่ว่านั้นคือ Malicious Mobile Threats Report 2010/2011 จากศูนย์วิจัยทางด้านความปลอดภัย GTC จากบรัษัท Juniper ได้กล่าวถึงภัยคุกคามบนอุปกรณ์พกพา โดยส่วนหนึ่งของรายงานก็ได้มีการกล่าวถึง Android ด้วยเช่นกัน นั่นคือ จำนวนของมัลแวร์ (malware) ใน Android ได้เพิ่มขึ้นถึง 400% ในแค่ช่วงรอบเวลาครึ่งปีเท่านั้น (ช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา)...