Topics: Jetstream Software

พลิกโฉม ! หน้าตา Interface บางส่วนของ Windows 8 มาแล้ว

พลิกโฉม ! หน้าตา Interface บางส่วนของ Windows 8 มาแล้ว

ข่าวนี้ก็มีที่มาจากทาง ZDNet ที่ได้ไปพบเข้า โดยเป็นภาพของหน้าตาโปรแกรมใน Windows 8 ซึ่งมีการปรับรูปแบบหน้าตาให้คล้ายคลึงกับ Metro UI ใน Windows Phone 7 โดยในรูปแรกเป็นโปรแกรมของหนังสือพิมพ์ USA Today ซึ่งมาจากเว็บส่วนตัวของฝ่ายกำกับศิลป์ของหนังสือพิมพ์ หน้าตาก็เป็นตามข้างบนนั้นเลยครับ ส่วนอีกชุดหนึ่งมาจากบริษัท...