Topics: Jawbone Jambox

[PR] Jawbone ® เปิดตัว JAMBOX ™: ลำโพงไร้สายอัจฉริยะและสปีกเกอร์โฟนรุ่นใหม่ล่าสุด

BY Sylenth on 27/09/11     Tags: Jawbone, Jawbone Jambox

ความพัฒนาก้าวหน้าในเครื่องเสียงแบบไร้สายในการประมวลและการออกแบบ กรุงเทพฯ ? 27 กันยายน 2554: Jawbone

    หน้า 1 จาก 1
    ©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.