Topics: iTune

ใกล้ฉลองแล้วกับยอดดาวน์โหลดทะลุ 10,000 ล้านครั้ง!!! ของ Apple App Store

ใกล้ฉลองแล้วกับยอดดาวน์โหลดทะลุ 10,000 ล้านครั้ง!!! ของ Apple App Store

ด้วยเห็นผลร้อยแปดพันเก้ากับการที่ Apple ประสบความสำเร็จใน App Store ที่มีการใช้โปรแกรม iTune เป็นช่องทาง ซึ่งตอนนี้ยอดการดาวน์โหลดใกล้จะถึง 10,000 ล้านครั้ง โดยมีการคาดเอาไว้ว่าคงจะครบ 10,000 ล้านดาวน์โหลดแน่นอนภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปี 2009 ขณะนั้นมียอดดาว์โหลดเพียง 1,000 ล้านครั้งเท่านั้น แต่นับจากเวลานั้นถึงเวลานี้เพียงหนึ่งปีครึ่ง...