Topics: iTime

สิทธิบัตรของ Apple ชี้ SmartWatch ของ Apple อาจจะชื่อ iTime

BY FrEeDoMmM on 23/07/14     Tags: Apple, Apple Watch, iTime, Smartwatch

ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าตอนนี้ทาง Apple กำลังพัฒนา SmartWatch เป็นของตัวเองอย่างจริงจังอยู่

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.