Topics: Isaacson

รอชม…หนังสืออัตชีวประวัติ Steve Jobs เลื่อนมาเปิดตัว 24 ตุลานี้

รอชม…หนังสืออัตชีวประวัติ Steve Jobs เลื่อนมาเปิดตัว 24 ตุลานี้

ก่อนหน้านี้ หนังสือที่ได้รับการกล่าวขานมากเล่มหนึ่ง นั่นก็คือ Steve Jobs by Walter Isaacson ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกที่บอกเล่าอัตชีวประวัติของ Jobs โดยมาจากการเปิดเผยของ Jobs เอง ได้วางกำหนดการขายเอาไว้ในวันที่ 21 พฤศจิกายน แต่ล่าสุด หลังจากการสูญเสีย Jobs ไป ทำให้บริษัท Simon & Schuster เร่งทำการผลิต และเลื่อนกำหนดการวางขายมาเป็นวันที่...