Home Tags IPod Nano Gen 7

Tag: iPod Nano Gen 7

iPod Nano Gen 7 ถูก iFixit แกะเรียบร้อยแล้ว จัดให้ความง่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ที่ระดับ 5/10

และแล้ว iPod Nano Gen 7 (7th Generation) ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ถูก iFixit ชำแหละออกมาดูชิ้นส่วนภายใน

MOST POPULAR

HOT NEWS