Topics: iOS 8.1

[Tip] วิธีการปิด 4G ไปเลือกใช้ 3G หรือ 2G บน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus (iOS 8.1 ขึ้นไป)

[Tip] วิธีการปิด 4G ไปเลือกใช้ 3G หรือ 2G บน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus (iOS 8.1 ขึ้นไป)

หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาแบตเตอรี่หมดไวของ iPhone 6, iPhone 6 Plus และ iPhone รุ่นก่อนๆ ก็คือการเลือกใช้ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมครับ ถ้าเรียงตามลำดับของพลังในการสูบแบตเตอรี่ แน่นอนว่า 4G LTE มาเต็มแน่นอน เพราะเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูงมาก ก็ย่อมกินแบตเตอรี่มากกว่าใครเพื่อน แต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการความเร็วในการเชื่อมต่อที่มากในระดับ... 

Apple ปิดประตูลงทะเบียน iOS 8.1 แล้ว หมดสิทธิ์ดาวน์เกรดทุกกรณีจ้า

Apple ปิดประตูลงทะเบียน iOS 8.1 แล้ว หมดสิทธิ์ดาวน์เกรดทุกกรณีจ้า

ตามปกติแล้ว หลังจากติดตั้งหรือ restore iOS ลงในเครื่อง จะมีขั้นตอนการรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เพื่อทำการตรวจสอบและลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ และหลังจากมี iOS เวอร์ชันใหม่ออกมาทีไร Apple ก็จะปิดเซิร์ฟเวอร์ที่รับลงทะเบียน iOS เวอร์ชันเก่ากว่าลง ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการบังคับให้คนหันไปใช้งาน...