Topics: Innergie PocketCell Plus

[Gadget] รีวิว Innergie PocketCell 6000 พาวเวอร์แบงค์ 2 พอร์ต USB ที่ชาร์จได้แรงเท่าอะแดปเตอร์ไฟบ้าน!!

[Gadget] รีวิว Innergie PocketCell 6000 พาวเวอร์แบงค์ 2 พอร์ต USB ที่ชาร์จได้แรงเท่าอะแดปเตอร์ไฟบ้าน!!

Powerbank เป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมเชื่อว่าหลายคนมีพกติดไว้ในกระเป๋า เพราะในปัจจุบันมีการใช้งานโทรศัพท์มากขึ้น, คอนเท้นในโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ รวมถึงเกมมือถือก็มีภาพที่สวยงามในระดับใกล้เคียงกับเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้พลังงานในแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนอาจไม่เพียงพอให้สามารถใช้งานได้หมดวัน...