Topics: Infuse 4G

Apple เอาคืน Samsung เตรียมยื่นขอแบน Galaxy S ใน US

Apple เอาคืน Samsung เตรียมยื่นขอแบน Galaxy S ใน US

สงครามระหว่าง Samsung กับ Apple ยังไม่จบครับ หลังจากที่มีการฟ้องเรื่องสิทธิบัตรกันไป ล่าสุด Apple ได้ยื่นขอให้ US International Trade Commission (USITC) ที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการค้าต่างประเทศ ให้จัดการแบนเหล่ามือถือตระกูล Samsung Galaxy S ไม่ให้นำมาขายในสหรัฐอเมริกาเลย โดยจะไล่มาตั้งแต่ Galaxy S รุ่นแรกยันมาถึง Galaxy S II (ใช้ชื่อว่า Infuse 4G) และยังรวมไปถึง... 

ศาลสั่ง Samsung ส่งผลิตภัณฑ์ให้ Apple ตรวจสอบ ถ้าลอกจริงมีสั่งระงับการจำหน่าย!!!

ศาลสั่ง Samsung ส่งผลิตภัณฑ์ให้ Apple ตรวจสอบ ถ้าลอกจริงมีสั่งระงับการจำหน่าย!!!

จากกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ระหว่าง Apple และ Samsung ในเรื่องของสิทธิบัตร ซึ่งได้มีการฟ้องร้องกันในศาล Apple ฟ้อง Samsung ว่าก็อปปี้หน้าตาของ iPhone เเละ iPad ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน!!! Apple vs Samsung ใครลอกใครก่อนกันเเน่!!! Samsung ฟ้อง Apple แก้เก้อ!!! ในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตรบ้าง เอาละเหวย!!! Samsung อ้างอิงสิทธิบัตร ย้อนกลับ...