Topics: icebucketchallenge

หรือจะไฝว้!! Samsung Galaxy S5 ทำ ALS Ice Bucket Challenge พร้อมท้ามือถือ 3 รุ่น

หรือจะไฝว้!! Samsung Galaxy S5 ทำ ALS Ice Bucket Challenge พร้อมท้ามือถือ 3 รุ่น

เกาะกระแสไปอีกคน… เอ่อ จะใช้คำว่าอีกคนคงไม่ถูกนัก ต้องใช้คำว่าอีกเครื่อง แต่จริงๆ กรณีนี้น่าจะเป็นมือถือเครื่องแรกที่ออกมาทำ?ALS Ice Bucket Challenge นะครับ สำหรับ Samsung Galaxy S5 มือถือเรือธงรุ่นล่าสุดของทาง Samsung (แต่ก็ใกล้จะเป็นอดีตแล้ว เพราะ Samsung Galaxy Note 4 กำลังจะมา) ที่เล่นเกาะกระแส?ALS Ice Bucket Challenge ด้วยการอัดคลิปวีดีโอตัวเองทำ?ALS...