Topics: i-mobile IQX Wiz

[Review] รีวิว i-mobile IQ X WIZ ?DTV ตอบโจทย์กับการใช้งาน ด้วยราคาที่เกินคุ้ม

BY SpecPhone HQ on 23/12/14     Tags: i-mobile, i-mobile IQX Wiz, Review

i-mobile IQ X WIZ DTV?จัดได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่ของ IQ X ที่มาพร้อมกับความสามารถการรับชมดิจิตอลทีวีได้ในตัว

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.