Topics: i-mobile IQ X LEON

รีวิว i-mobile IQ X Leon เสมือนยกทีวีดิจิตอลเคลื่อนที่ติดตัวคุณทุกเวลา

BY SpecPhone HQ on 24/01/15     Tags: i-mobile IQ X LEON

Specphone TV เสนอ วีดีโอรีวิว i-mobile IQ X Leon มือถือรองรับ 4G LTE กล้อง 18 ล้าน ในราคา 6,990 บาท และอย่างทีเ่กริ่นไว้ว่า

[Review] รีวิว i-mobile IQ X Leon มือถือรองรับ 4G LTE กล้อง 18 ล้าน ในราคา 6,990 บาท

BY Jerminalz on 22/01/15     Tags: i-mobile, i-mobile IQ X LEON, Review

ถ้าเป็นเมื่อก่อน หากพูดถึงจุดเด่นของมือถือ i-mobile เชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกถึงมือถือที่มีราคาถูก

แกะกล่องพรีวิว i-mobile IQ X LEON DTV มือถือดูดิจิตอลทีวี รองรับ 4G LTE กล้องหน้า 8 ล้าน

BY ZeroSystem on 24/12/14     Tags: i-mobile, i-mobile IQ X LEON

ก็พบกันอีกแล้วนะครับ กับมือถือรุ่นใหมจาก i-mobile กับตัวนี้?i-mobile IQ X LEON?ที่เน้นจับตลาดความคุ้มค่า

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.