Topics: i-mobile IQ 6.1

เทียบกล้อง iPhone 5s, LG G3, Nokia Lumia 930 และ i-mobile IQ 6.1 แบบช็อตต่อช็อต

BY ZeroSystem on 06/08/14     Tags: i-mobile IQ 6.1, iPhone 5S, LG G3, Nokia Lumia 930

ช่วงนี้บรรดามือถือรุ่นท็อปของแต่ละแบรนด์ก็ทยอยออกมาวางขายกันถ้วนทั่วกันหมดแล้ว ซึ่งในปีนี้

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.