Topics: Hynix

Hynix ออกชิปแรมแถวละ 1 GB เป็นเจ้าแรก ออกแบบมาเพื่อมือถือยุคใหม่ที่ต้องการแรมมากกว่า 2 GB

Hynix ออกชิปแรมแถวละ 1 GB เป็นเจ้าแรก ออกแบบมาเพื่อมือถือยุคใหม่ที่ต้องการแรมมากกว่า 2 GB

ถ้าใครยังจำกันได้ Samsung นั้นได้ประกาศว่าสามารถผลิตแรมออกมาได้แถวละ 4 Gb เป็นเจ้าแรก ซึ่งทำให้ใส่แรมเข้าไปได้ 4 แถวสำหรับแรม 2 GB (4 Gb = 512 MB) ซึ่งล่าสุดนี้ผู้ผลิตแรมอย่าง Hynix ก็ประกาศว่าสามารถผลิตชิปแรม LPDDR3 สำหรับมือถือได้แถวละ 4 Gb หรือแถวละ 1 GB เป็นเจ้าแรก ซึ่งจะทำให้กินพื้นที่เพียง 2 สล็อตเท่านั้นสำหรับ...