Tag: HUAWEI SuperCharge

รู้ไว้!! เทคโนโลยีชาร์จเร็ว (FAST CHARGE) มีกี่แบบ ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้าง (อัพเดต 2020)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้มือถือจะต้องมาคู่กับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว อันเนื่องมาจากปริมาณแบตเตอรี่ที่ขยายใหญ่ขึ้น หากไม่มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วเข้ามาช่วยแล้วจะทำให้ต้องใช้เวลาชาร์จที่นานเอามาก ๆ
[อ่านต่อ]