Huawei P11

โทรศัพท์เรือธงรุ่นต่อไปของ Huawei (Huawei P20 หรือ P11) จะมาพร้อมกล้องที่ใกล้เคียงกับ DSLR!!

เนื้อหาของบทสัมภาษณ์กล่าวถึงกลยุทธ์ของสมาร์ทโฟน Huawei ในปีนี้ ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับกล้องถ่ายภาพสมาร์ทโฟน และไม่ใช่แค่เพียง Huawei ที่จะทำแบบนี้ แต่หมายถึงสมาร์ทโฟนในทุกแบรนด์ก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนนวัตกรรมของ Huawei จะเน้นประสบการณ์ใช้งานที่มีความใกล้เคียงกับกล้อง DSLR [อ่านต่อ]