Topics: Huawei Glory Play 5X

Huawei Glory Play 5X เปิดจองในประเทศจีนแล้ว เผย!!วางจำหน่าย 3 พฤศจิกายนนี้

Huawei Glory Play 5X เปิดจองในประเทศจีนแล้ว เผย!!วางจำหน่าย 3 พฤศจิกายนนี้

ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าในขณะนี้ Huawei Glory Play 5X ได้เปิดให้จองอย่างเป็นทางการแล้วในเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศจีน โดยจะมีทั้งหมดสองรุ่นด้วยกัน ซึ่งรุ่นแรกจะมาพร้อมแรมขนาด 2 GB หน่วยความจำภายใน 16GB ราคา157$ (ประมาณ 5,400บาท) และรุ่นแรม 3 GB หน่วยความจำภายใน 32 GB ราคา220$ (ประมาณ 7,600บาท) และทั้งสองรุ่นจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่...