HTML 5

โตไปเราจะเจ๋ง !! Adobe เผย Flash ใน Android รุ่นต่อไปจะเร็วขึ้น 1,000 เท่า

สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android แล้วต้องใช้ Adobe Flash ในการแสดงผลเว็บหรือแม้แต่กระทั่งเกม Flash ใน Facebook คงประสบปัญหาความอืดหรือการหน่วงเครื่องมาไม่มากก็น้อย [อ่านต่อ]