Topics: HTC U12

เผยคอนเซ็ป HTC U12 หน้าจอ 4K ไร้ขอบ และกล้องคู่ทั้งหน้า – หลัง

BY Masuo on 27/07/17     Tags: HTC, HTC U12

หลังจากที่ HTC U11 ได้ทำการเปิตตัวไปไม่นานก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วโลก จุดเด่นของ HTC U11

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.