Topics: HTC Sensation XE. HTC Wildfire S

HTC ประกาศปรับราคายกชุด Flyer, Sensation, Salsa, Desire S

HTC ประกาศปรับราคายกชุด Flyer, Sensation, Salsa, Desire S

จากที่ Sony Ericsson ประกาศปรับราคาตัวเก่าเเละเปิดตัวใหม่ออกมา ก็เริ่มเกิดผลกระทบกับตลาดมือถือในตอนนี้บ้างเเล้ว เพราะ HTC ก็ได้ประกาศลดราคาบางรุ่นออกมาเช่นกันครับ : ) รุ่นที่ปรับราคา HTC Flyer จาก 21,500 > 19,500 HTC Sensation จาก 18,900 > 17,200 HTC Salsa จาก 12,500 > 10,900 HTC Desire S จาก 15,000 >? 12,900 บาท รุ่นที่ออกใหม่ HTC Sensation XE ราคา 18,900 บาท ส่วน HTC Wildfire S, HTC ChaCha, HTC...