HTC Prime

HTC ยังคงตั้งความหวังกับ Windows Phone 7? ปีนี้ออกเเล้วรวม 4 รุ่น

นอกจาก HTC สองรุ่นที่มีข่าวมาก่อนหน้าคือ HTC Omega เเละ HTC Eternity นั้น ที่เหมือนจะมาเป็นตัวเเทนของ HTC Mozart เเละ HTC HD7 นั้น ตอนนี้ก็มีข้อมูลของ HTC Ignite เเละ HTC Prime ที่ยืนยันเเล้วว่าเป็นเครื่องใหม่ของ HTC ที่ใช้ Windows Phone 7 เหมือนกันอีกสองเครื่อง [อ่านต่อ]