HTC One XXL

[ลือ] HTC ยิ่งทำยิ่งใหญ่ อาจเตรียมส่ง HTC One XXL ลงตลาด

ยิ่งนับวัน แนวโน้มของชิปประมวลผลในสมาร์ทโฟน Android จะยิ่งเปลี่ยนไปสู่ยุคของชิป multi-core มากขึ้น อย่างในตอนนี้ก็เป็นช่วงของชิปแบบ quad-core [อ่านต่อ]