Topics: HTC One XXL

[ลือ] HTC ยิ่งทำยิ่งใหญ่ อาจเตรียมส่ง HTC One XXL ลงตลาด

BY ZeroSystem on 24/06/12     Tags: Android, HTC, HTC One XXL

ยิ่งนับวัน แนวโน้มของชิปประมวลผลในสมาร์ทโฟน Android จะยิ่งเปลี่ยนไปสู่ยุคของชิป multi-core มากขึ้น

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.