Topics: HTC One ST

รายละเอียดมือถือ 3 รุ่นของ HTC : One ST, One SU, One SC เตรียมเปิดตัว 19 กันยายนนี้

BY Sylenth on 07/09/12     Tags: HTC One SC, HTC One ST, HTC One SU

นอกจาก HTC 8X หรือ HTC Accord ที่ใช้ระบบปฏิบัติการณ์ Windows Phone 8 เเล้ว ก็เหมือนกับว่าจะไม่ใช่เครื่องเดียวของ HTC

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.