Topics: HTC One S9

เผยโฉม HTC One S9 อย่างเป็นทางการ บอกเลยราคาเปิดตัวสูงเกือบ 20,000 บาท

เผยโฉม HTC One S9 อย่างเป็นทางการ บอกเลยราคาเปิดตัวสูงเกือบ 20,000 บาท

ดูเหมือนว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ HTC 10 จะยังเรียกกระแสความสนใจจากผู้ใช้ไม่พอล่าสุดบนเว็บไซต์ HTC ประเทศเยอรมนีได้มีมือถืออีกหนึ่งรุ่นจากทาง HTC ปรากฎตัวขึ้นมาอย่างเป็นทางการ และมือถือที่ว่านี้คือ HTC One S9 เมื่อดุจากดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วเรียกว่ามาในดีไซน์ที่คล้ายๆ กับ HTC One M9 ต่างกันที่ดีไซน์ของช่องลำโพงคู่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องเท่านั้น และที่น่าสนใจนั่นคือเมื่อดูจากภาพจะเห็นได้ว่า HTC...