Topics: HTC J Butterfly 3

แนะนำมือถือเล่นสงกรานต์ ราคาเริ่มต้นแค่ 8,290 บาท!!!

แนะนำมือถือเล่นสงกรานต์ ราคาเริ่มต้นแค่ 8,290 บาท!!!

อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นคือมือถือเปียกน้ำ จึงทำให้นอกจากค่าปืนฉีดน้ำที่เราซื้อเราอาจจะต้องเสียค่าซ่อม หรือเผลอๆอาจจะต้องซื้อมือถือเครื่องใหม่หลังสิ้นสุดเทศกาลกันเลยทีเดียว และสิ่งที่จะสามารถสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้มือถือถ่ายภาพขณะที่กำลังเล่นน้ำได้...