Topics: HTC J Butterfly 3

แนะนำมือถือเล่นสงกรานต์ ราคาเริ่มต้นแค่ 8,290 บาท!!!

อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้ว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นคือมือถือเปียกน้ำ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.