Topics: HTC Inspire 4G

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!!! Android ตัวเทพยอดจำหน่ายยังสู้ Apple iPhone 3GS, iPad 1 ไม่ได้ ในขณะนี้

ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าความจริงที่เจ็บปวด หรือตลกร้ายดี สำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.