Topics: HTC ImageChip

เผยตัวประมวลผลภาพ HTC ImageChip เบื้องหลังของความสวยงามของภาพถ่ายจาก HTC One X เเละ One S

เผยตัวประมวลผลภาพ HTC ImageChip เบื้องหลังของความสวยงามของภาพถ่ายจาก HTC One X เเละ One S

หนึงในเทคโนโลยีใหม่ที่ HTC เปิดตัวมาก็คือ HTC ImageChip ที่เป็นหน่วยประมวลผลภาพ (Image Signal Processor ? ISP) เเยกออกมาต่างหาก ซึ่งยืนยันจากทาง HTC เเล้วว่ามีตัวประมวลผล ImageChip ใน HTC One X เเละ HTC One S ว่าจะออกมามีรูปที่คุณภาพสูงเหมือนกัน โดยปกติเเล้วตัวประมวลผล SoC นอกจากซีพียู (ARM Cortex) เเละจีพียู (Adreno, PowerVR, ULP Geforce) ยังมีในส่วนของ ISP อีกด้วย...