Topics: HTC HD7S

โชว์ตัวแล้ว HTC HD7S ใช้จอ Super LCD

BY ZeroSystem on 24/03/11     Tags: HTC HD7S, Super LCD, Windows Phone 7

หลังจากที่ HTC HD7 ออกวางจำหน่ายไปได้พักใหญ่แล้ว อยากจะบอกว่าคราวนี้เขากลับมาอีกครั้งแล้วครับ

หน้า 1 จาก 1
© SPECPHONE.COM Made with in Bangkok. - All rights reserved.