Home Tags HTC EVO3D

Tag: HTC EVO3D

ผลของการปล่อย Source Code ของ HTC ทำให้ทุกเครื่องสามารถลงรอมได้เองเเล้วในตอนนี้

ขอรวมสองข่าวเลยละกันนะครับ จากเมื่อวาน HTC ได้ปล่อย Source Code ออกมา โดยเครื่องที่ปล่อยออกมาคือ HTC Salsa, HTC EVO 4G, Droid Incredible 2 (CDMA), HTC Sensation, HTC EVO 3D เเละ HTC ChaCha

MOST POPULAR

HOT NEWS