Topics: Hipception

คลิกเดียวฮิปเลย!! แต่งรูปใส่กรอบ IG แบบฮิปสเตอร์ง่ายๆ ด้วย App Hipception

คลิกเดียวฮิปเลย!! แต่งรูปใส่กรอบ IG แบบฮิปสเตอร์ง่ายๆ ด้วย App Hipception

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อไม่นานมานี้ได้มีเทรนแต่งรูปแบบหนึ่งซึ่งฮิตมากในหมู่ฮิปสเตอร์ คือการแต่งรูปแบบใส่กรอบ IG, Facebook ที่มีวิธีการทำที่ค่อนข้างซับซ้อน ผ่านแอปพลิเคชัน PicsArt โดยจะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอน ทั้งตัดภาพ และต่อภาพ กว่าจะได้มาซึ่งความฮิปสเตอร์ ก่อนแต่งจะเป็นแบบนี้ แต่ตอนนี้ได้มีแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ทำให้ชีวิตฮิปสเตอร์ง่ายกว่านั้นครับ...