Topics: HD2

ยังเอาอยู่! มีคนพอร์ต Ice Cream Sandwich ลงบน HTC HD2 ได้แล้ว

ท่ามกลางกระแสการพอร์ต Ice Cream Sandwich จาก AOSP (Android Open-Source Project) ไปยังอุปกรณ์รุ่นต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน ขาใหญ่ของวงการพอร์ตที่ผ่านสนามมาทั้ง Windows Mobile, Windows Phone, MeeGo, Ubuntu หรือแม้กระทั่ง?Windows 98 อย่าง HTC HD2 ตัวเก๋าจอยักษ์ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่มีนักพัฒนาพอร์ต Ice Cream Sandwich มาลงจนได้ แน่นอนว่าด้วยความเป็นรุ่นที่พอร์ตมาจาก AOSP ทำให้ไดรเวอร์ต่างๆ...