HD2

ยังเอาอยู่! มีคนพอร์ต Ice Cream Sandwich ลงบน HTC HD2 ได้แล้ว

ท่ามกลางกระแสการพอร์ต Ice Cream Sandwich จาก AOSP (Android Open-Source Project) ไปยังอุปกรณ์รุ่นต่างๆ กันอย่างสนุกสนาน ขาใหญ่ของวงการพอร์ตที่อย่าง HTC HD2 ตัวเก๋าจอยักษ์ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่มีนักพัฒนาพอร์ต Ice Cream Sandwich มาลงจนได้ [อ่านต่อ]